19-10-2019

Spoven

Når nu vi er i dyreriget...

Spoven her var så venlig at lade sig fotografere, da jeg var i Island. Almindeligvis fotograferer jeg ikke fugle. Ikke fordi jeg ikke synes de er flotte og spændende, men fordi det ofte kræver stor tålmodighed og masser af tid, samt naturligvis de rette objektiver. Men her var det ganske nemt. Jeg fik lov til at lægge mig på knæ nedenfor den lille bakke, hvor spoven stod og spejdede. Ikke så langt derfra gik en anden af samme slags med sine unger. Små fjertotter, der var ret godt gemt i det høje græs og blomsterhav. Måske de hørte sammen?

Jeg har ikke den store viden om fugle, men når jeg researcher lidt, kommer jeg frem til, at denne fugl må være en lille regnspove. Lille regnspove er 37-45 cm i forhold til "storebror" stor regnspove, der kan blive op til 50-60 cm, og har et Vingespænd på 76-85cm. Den hører til Sneppefuglefamilien.

De er ret almindelige trækgæster i Danmark, hvor det primært er i Vestjylland og Vadehavet de ses i store flokke. I resten af Danmark ses de også, men her kun i mindre flokke eller enkeltvis. 

Lavvandede kystområder og bærrige heder er vigtige områder at bevare for at sikre levesteder for lille regnspove. Fra ca. juni måned begynder de at ankomme til Danmark, inden de flyver mod Afrika. Den er fredet i Danmark, og har været det siden 1994.