31-01-2020

Hasselmusen

Mon det er for at narre fjenden, at den lille gnaver hedder hasselmus? 😉

Ifølge Naturstyrelsen er den, den eneste art af syvsovere i Danmark og Schleswig-Holstein. Den er samtidig udrydningstruet. Der er ikke mange steder i Danmark, hvor den tilsyneladende kan leve, og dermed overleve.. Det kræver særlige forhold af både træer, helst løvtræer, masser af underskov og en mangfoldighed af planter og insekter. Udover insekter lever den af bær, blomster, knopper, frugter og nødder. 

Om sommeren bygger den reder og ynglepladser højt oppe i træerne, hvor den også lever sit liv. Om vinteren går den i hi - oftest under en træstub eller trærod. Når vi herhjemme har alt for lidt urørt skov, så fratager vi bl.a. hasselmusen mulighed for at finde både føde og mulighed for at bygge reder. 

I Svanninge bjerge og andre steder på Syd Fyn gør man en del for at forsøge at sikre levesteder til den lille fyr. Bl.a. er der som på billedet en del urørt skov i Svanninge bjerge, men der sættes også redekasser op i håb om, at det vil give muligheder for at forøge bestanden. 

Hvis du vil vide mere, kan du med fordel besøge Naturstyrelsens mange oplæg omkring hasselmusen.