19-04-2020

Avnø Naturcenter

Avnø Naturcenter var tidligere base for Avnø Flyvestation, som gennem mange år, havde deres skole her. Det har været en omtumlet tilværelse, hvor der op gennem historien har været truffet mange beslutninger om, hvorvidt flyvestationen skulle fortsætte eller ej, eller under hvilke omstændigheder, den evt. skulle fortsætte.

I 1996 traf Naturklagenævnet beslutning om, at arealerne skulle fredes og udlægges som naturområde. I 2003 blev flyvestationen overdraget til Skov- og Naturstyrelsen. 

I dag fremstår stedet som et storslået naturområde, hvor der er masser af liv både til vands og til lands. Der er et rigt fugleliv, snoge, 2 sjældne tudsearter og man kan se, at sælerne soler sig på de store sten i vandet - i hvert fald, hvis man har sin kikkert med. 

Hvis man er fugleinteresseret, er dette sted et slaraffenland, og én af grundene er, at der er mulighed for at opleve havørnen, der med sit vingefang på op til 3 meter, er en kæmpe på himlen. Når alle de mindre fugle går på vingerne samtidig, kan det sagtens skyldes, at der er en havørn i nærheden. 

Der er flere forskellige afmærkede vandreture på det store område, der har åbent døgnet rundt, og hvor man kan få en masse gode oplevelser. Det store udkigstårn er også åbent døgnet rundt, og har man interesse i astronomi, er stedet ligeledes særdeles velegnet til at se og studere planeter og stjerner, fordi der ikke er noget forstyrrende kunstigt lys om natten. 

Appropos natten... der er mulighed for at overnatte i shelters.

På min tur i området havde jeg fornøjelsen af at se en snog i græsset, høre ikke bare én, men flere lærker, som jeg heldigvis også fik øje på, et par harer, der gerne ville være kærester og ellers masser af andre forskellige fugle bl.a. store flokke af grågæs, sommerfugle og blomster. 

Selv om stedet var godt besøgt, var det sagtens muligt at få en oplevelse af at være alene i naturen, måske fordi stilheden var tilstede og vidderne er store. Kan varmt anbefales!