26-04-2020

Mallings kløft

Mallings Kløft er opkaldt efter Stensbys mølle sidste ejere, slægten Malling. Kløften ligger mellem Vordingborg og Kalvehave godt gemt af vejen ikke så langt fra Stensby kirke.

I 2007 blev bækken genåbnet, efter at den har været rørlagt i årtier. Genåbningen har betydet, at havørrederne har fået gode muligheder for at yngle væk fra havet og kysten. Der er etableret særlige gydepladser og kunstige sving på bækkens løb. Det betyder, at fiskene kan færdes på tværs af højdeforskelle og mod strømmen. Der må ikke fiskes, men til gengæld kan man være heldig at se de prægtige fisk. 

Der er nogle smukke stier langs bækken, og nogle steder med trædesten i bækken for at kunne komme videre. Det er et meget kuperet terræn, og er derfor ikke velegnet til mennesker, der er dårligt gående.

I disse dage, hvor bøgen står med sine sprøde, grønne blade, er der bestemt forårsstemning i kløften, hvilket også høres på det rige kor af fuglestemmer. Særlig spætten gjorde sig bemærket med sine hårde, rytmiske dunk flere steder i toppen af træerne. Der er godt besøgt i kløften, alligevel er det muligt at få den der helt specielle følelse af at være alene.

Det er svært at komme med nogle præcise udsagn om, hvorfor særligt dette sted tiltaler, men én af de ting, som jeg er fascineret af, er de meget store træers rodnet, som mange steder nærmest ligger ovenpå jorden, som kæmpe arme, der holder fast til det sidste. Sikke nogle kræfter! Det meget kuperede område og den smukt svungne bæk med de store sten er også med til at gøre dette sted til en særlig fin oplevelse.