08-05-2020

Nationalfuglen

Vi ser ofte svanerne i store grupper i vandet eller på markerne, hvor de med deres kridhvide fjerdragt er et prægtigt syn. Store er de, hvad man især opdager, hvis man kommer tæt på dem.. Af og til kan de acceptere det, til en hvis grænse, men bliver det for tæt, så er man ikke i tvivl, for så hvæser de. Advarer dig om, at du ikke skal komme nærmere. Det er selvfølgelig vigtig at respektere!

I denne tid har de nok at gøre med at ligge på reder rundt omkring i søer og moser, samt på småøer og holme i lavvandede fjorde - der er små "grimme" ællinger på vej.. 

Ham her er en knopsvane, en voksen - ellers ville fjerdragten fortsat være grålig. De har et vingefang på mellem 208-238 cm og vejer op til 15 kilo, så det er imponerende, at de kan lette...

Omkring 1920 var svanen næsten udryddet, men blev fredet, og siden er bestanden vokset betragteligt. Om vinteren kommer vores naboers svaner hertil for at overvintre, og derfor er der omkring 70.000 svaner i Danmark på det tidspunkt. 

Det var i 1984, at knopsvanen blev udvalgt til at være Danmarks nationalfugl - og det kan jeg godt forstå!