27-07-2021

Det sydlige Langeland

Her finder vi Gulstav Klint og Dovns Klint, der er rester af hatformede bakker, der blev dannet under den sidste istid for ca. 15.000 år siden. Der skal være omkring 1000 af den slags bakker rundt om på Langeland. Ligesom så mange andre steder, hvor vi har et lignende landskab, sker det af og til, at der ryger et stykke klint ned i vandet.

Her ved klinterne, er der store områder med mose, strandenge og overdrev, der kræver græsning for at området ikke skal blive dækket af skov og rørskov. Derfor er der udsat de heste der hedder Exmoore ponyer, der så at sige er bygget til at kunne være ude hele året. Se mit billede af nogle af dem på KIG IND-siden fra den 17/7.

Ponyerne lever med mindst mulig indblanding fra mennesker, så de kan udvikle deres eget, helt naturlige hieraki. Det betyder, at der er en førerhan og førerhun, der styrer flokken, bl.a hvor de skal være henne. Ponyerne har et meget stort areal at bevæge sig på, og de finder selv deres føde i naturen. Jeg har læst mig til, at hvis der kommer en meget streng vinter, hvor der bliver knaphed på føde, så lægges der foder ud til dem. 

For fugleinteresserede er der masser at kigge på - det skal efter sigende være et af de fuglerigeste områder i Danmark. Fra sidst i juli til efteråret kan der ses store fugletræk af både vadefugle og rovfugle, når de søger sydpå.