26-02-2022

Herlufsholm Kirke

Herlufsholm var oprindelig et Benediktinerkloster, stiftet den 29. november 1135 af den sydsjællandske stormand, Peder Bodilsøn, og opført i slutningen af det 12. århundrede på det sted, hvor Herlufsholm ligger nu.

Ved reformationen blev klosteret nedlagt, og godset kom ind under kronen. Ved mageskifte-kontrakt af 1. juli 1560 overgik klosteret i rigsadmiral Herluf Trolle og hustru Birgitte Gøye's eje, og navnet blev ændret til Herlufsholm.

Den 23. maj 1565 skænkede de godset til oprettelse af en skole for "adelige og andre ærlige mands børn". Birgitte Gøje og Herluf Trolle ligger begravet bag ved alteret. 

Kirken er stor og flot - den er smukt bevaret og kalkmalerierne istandsat i nyere tid. Der er meget at kigge på, hvis man går på opdagelse - mange detaljer. Èn af dem er disse fine små træer, som fangede mit øje, da jeg gik rundt med mit kamera.

Det passer fint ind i historien om, at Herlufsholm Kirke, sammen med (heldigvis) mange andre kirker rundt om i landet, er en grøn kirke. For at blive en grøn kirke, skal man på en liste med 48 punkter, kunne opfylde mindst 25 af dem, med hver 2 underpunkter. Der skal nedsættes et grønt udvalg, der gerne er sammensat af folk fra menighedsråd, ansatte ved kirken og brugere af kirken, der f.eks. har en relevant faglig ekspertise.

Listen spænder vidt, lige fra hvordan Kirken formidler sit virke om den grønne tænkning, til energiforbrug, indkøb og affaldssortering. Det er muligt at læse meget mere om dette - og måske blive inspireret, især hvis man har noget med en "ikke-grøn-kirke-endnu" at gøre: https://www.gronkirke.dk/bliv-groen-kirke