18-03-2022

Den vigtige skov

I den ca. 1,5 time miljøministre fra EU mødtes for at diskutere en ny lov, der kan stoppe Europas medvirken til at rydde verdens skove, forsvandt der et skovareal på størrelse med Fejø. Det skriver Greenpeace, som sammen med mange andre miljøorganisationer, kæmper for et bedre miljø og et større optag af CO2, der er nødvendigt, hvis klimamålene skal nås...

Jonas Appelt, der er klima-talsperson hos Verdens Skove, siger, at der blandt forskere og miljøorganisationer er enighed om, at beskyttelse og genetablering af skov, er den sikreste måde vi kender i fht at øge CO2 optaget. 

"Flere forskere mener, at der er gode muligheder for både at genetablere afskovede områder og udvide verdens skovareal, og dermed få lavet et naturligt optag af CO2 fra atmosfæren. De peger på tre måder, hvorpå skov kan være en del af løsningen på verdens klimaproblemer: Det gælder om at stoppe rydning af den skov, der findes; at få gjort de eksisterende skove mere robuste; og at få udvidet det nuværende skovareal. Samlet vil denne slags tiltag kunne reducere verdens udledning af drivhusgasser med mellem 20 og 25 procent i forhold det nuværende niveau"

Forskning viser desuden, at gammel skov bliver ved med at optage CO2, og at det derfor giver mening at bevare den. Jonas Appelt påpeger, at det er vigtigt at have for øje, at skovene skal være biodiverse, fordi det er "naturlige og mangfoldige skove, der er nøglen til at nå målsætningen fra Parisaftalen og begrænse klimaforandringerne.”

Læs mere her, hvis du ønsker mere viden og også mener det er vigtigt..

https://www.verdensskove.org/hvad-goer-vi/klima/kan-skovene-redde-klimaet