18-04-2022

Vandaktiviteter

Årstiden kalder på flere og flere vandaktiviteter, og det er mit indtryk, at mange byer med adgang til vand, bliver mere og mere opmærksomme på, at det også er en måde at tiltrække - både turister, men også at "lokke" nye mennesker til at bosætte sig.

Vinterbadning er et eksempel på, hvor hurtigt noget kan blive populært, hvor flere steder desuden får etableret en sauna-vogn, og jeg hører en del om, at der skabes nogle gode fællesskaber omkring denne sport eller aktivitet. Som det sikkert kan læses mellem linjerne, så bliver jeg aldrig medlem af en vinterbadeklub... ;-) Men jeg synes de er seje, dem der er det.

Paddelboard, hvor der nogle steder også dyrkes yoga, mens man er ude på vandet, ses fx i Præstø som en ret stor aktivitet. Jollesejlads, måske mest til den unge genration er også et hit. 

Billedet, jeg har valgt til denne lille tekst, er taget i Århus havn, eller en lille, afspærret del af havnen, hvor de glade unge mennesker, bliver hjulpet i gang, og køres på nogle ramper af en slags, hvorefter de skal forsøge at holde balancen i farten. Jeg var meget imponeret over deres kunnen, da jeg stod og kiggede på dem - og sjovt så det ud!

Vand kan noget på mange forskellige måder - det er vel nærmest kun fantasien, der sætter grænsen.