27-05-2022

Livø

I Limfjorden ligger Livø, der er udpeget som Natura2000 område. Øen er 3,2 km2.

I skoven ses store variationer af træsorter, ligesom skovbunden er dækket af kvas, nedfaldne grene og af alt det, der får lov til at gro. Det er spændende skov at gå i, både fordi det er smukt at se, men det er også fuld af dufte. Personligt bliver jeg "glad i låget" over al den biodiversitet.

På øen lever kødkvægracen Aberdeen Angus, som er robust og velegnet til naturpleje. De lever ude fra april til november, og de hjælper med at afgræsse både på strandeng, overdrev, hede og i egeskov. Kalvene dier hos deres mor i ca. 7 måneder og mælken er deres ene og alene. 

Landbruget på øen er økologisk, ligesom det er et forsøgs- og demonstrationsbrug, som gerne laver rundvisninger. Bl.a. laver de glutenfri korn - herunder quinoa og boghvede. 

Der bor i skrivende stund kun 6 personer på Livø - én af dem er manden bag kroen, hvor der er mulighed for servering, når man kommer gående fra den lille havn op til "byen". Og gående kommer man, da der ikke må medbringes køretøjer til øen. 

Den mørkere side af Livø er historien om, at der fra 1911 - 1961 levede over 600 anbragte "moralsk åndssvage" mænd. Det var De Kellerske Anstalter, som var Danmarks største anstalt for åndssvage og udviklingshæmmede, der overtog øen. Livø blev fangeø for kriminelle og udviklingshæmmede med det formål, at "få dem på rette vej", men også for at undgå, at de formerede sig.. Man kan stadig se de hvide bygninger med røde tegltag, som de levede i.