04-08-2022

Drømme

Mon ikke de fleste af os har nogle drømme?

Det håber jeg, mest fordi jeg er af den overbevisning, at uden drømme, bliver livet nemt farveløst, og måske oven i købet meningsløst. Drømme kan være krydderiet i hverdagen eller drivkraften til at komme ud over stepperne, at få de ting til at ske, som man ønsker. Eller være rettesnoren for, at man begynder at gå i den retning.. Måske med chance for, at man bliver lidt mere glad og tilfreds?

Omvendt, så ligger der måske også en fare i, hvis man bliver på drømmestadiet? Hvis man ikke gør andet end at drømme, men aldrig handler på nogle af dem. Så er der måske en risiko for, at man stagnerer? At det blot bliver ord og ligegyldig snak? Hvor der, tror jeg, kan være risiko for, at man ender med at blive skuffet over sig selv - måske går lidt i stå?

Blot nogle strøtanker herfra, koblet med dette billede, hvor opgaven handlede om drømme...

Hvilke drømme mon du har?