10-06-2017

Fra detalje til abstrakt

Et af de billeder, jeg udstiller i juni på
Café Einstein i Vordingborg