23-02-2018

Spor

Vi sætter alle spor gennem livet. Nogle mere direkte end andre. Nogle gange skal vi kigge godt efter. Billeder er også en slags spor - nogle vi skal synliggøre vores firmaer med, så andre opdager vi er der. Og husker os. Det er det billeder bl.a. kan. Det skal helst være unikke spor, d. v. s. spor, som vi ikke risikerer at se alle mulige andre steder. For så forsvinder det unikke! Hvilke spor sætter du?