27-09-2022

Minimalisme

En elmast og en masse fugle på rad, gjorde det muligt at tage et billede, der har den enkelthed over sig, som minimalismen kendetegnes på